Latest Posts

אירועים מומלצים אמנות בארץ

דובי הראל ונאוה הראל-שושני מתכתבים עם סביבתם המידית ועם ההיסטוריה של האמנות

'מכתבים מהבית'  דובי הראל ונאוה הראל-שושני  אוצרות וטקסט: אבשלום סולימן גלריה מחניים וגלריה 'הַמְּבוֹאָה',  קיבוץ מחניים   פתיחה בשבת 6.11.21Continue Reading

אירועים מומלצים אמנות בארץ

מדוזת אלמוות היא היצור החי היחיד שיכול לחזור ממצבו כבגיר לצעיר ולחיות לנצח. 'מדוזת אלמוות'- קיר אמנית חדש לשירי רפאלי

'מדוזת אלמוות' שירי רפאלי ליווי אוצרותי: מרב שין בן-אלון גלריה מאיה לאמנות פתיחה 4.11.21 ונעילה 27.11.21 בימים אלו נפתח קירContinue Reading