תגית: הגלריה לאמנות ומוח ע"ש מרטין דסאו שבמרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח