Site icon ARToday

התערוכה “זהות חומרית- זהות תרבותית” עוסקת במטעני העבר של אמניות.ים יוצאי אתיופיה

“זהות חומרית- זהות תרבותית”

אמניות.ים יוצאי אתיופיה

אוצרים: אלסה טגניה, רוני ראובן

שיתוף פעולה בין הסדנה לאמנות ומרכז תרבות יוצאי אתיופיה ביבנה, הוביל לתערוכה “זהות חומרית- זהות תרבותית” בה משתתפות.ים אמניות.ים יוצאי אתיופיה. האמניות.ים נושאות.ים עמןם מטענים תרבותיים מארץ מוצאןם, תוך אימוץ מוטיבים ישראליים- מקומיים המשתלבים ביצירתןם בתכנים מסורתיים, נופי ילדותןם וזיכרונות העבר.

דנה ביטאו -יוסף

המאפיינים התרבותיים שמוצגים בתערוכה מאפשרים לאמניות.ים לשמור על זהותןם ומוצאןם, תוך הקניית תחושת שייכות ומשמעות בביסוס מעמדןם בסצנת האמנות המקומית. בעבודות המוצגות הושם דגש על הרב תרבותיות, היכרות עם התרבות האתיופית ומתן כבוד לתרבות שונה תוך שאיפה למיזוג וסימביוזה עם התרבות הישראלית.

גדעון אגז’ה

לצד עבודות האמנות מוצגים בתערוכה גם תוצרים של אמנות שימושית שרזיה עברו מאם לבת, מאב לבן:  הכנת הלבוש המסורתי הרקום “השאמה”, קליעת סלים מעוטרים ששימשו ככלי אחסון, קדרות והתמחות בהכנת כלי טין וחרס לשימוש יום יומי.

גם סמלים מעולם היהדות שמאפיינים את האמנות העממית מוצגים בתערוכה: ירושלים בירת ישראל, מגן דוד, “מגן שלמה” (כוכב מחומש), האריה המסמל את מלכות יהודה, היונה מבשרת השלום, ציפור וגוזליה המסמלים פוריות, חסידה המסמלת את הקשר של יהודי אתיופיה לישראל, כבש המסמל טהרה וצפרדע המסמלת את התקשורת בבית ואת ההבלגה.

בני אקלה

שילוב הסמלים היהודים באמנות יוצאי אתיופיה ומתן ביטוי לאמניות.ים מקשת האמנות הפלסטית, מבקשת בין השאר לחנך לערכים של סובלנות ושוויון הזדמנויות. התערוכה תוצג עד ה-6.7.23.

דימוי ראשי: דגה פדר

Exit mobile version