Site icon ARToday

PHOTO IS:RAEL הוציאו קול קורא לפסטיבל הצילום הבינלאומי 2022

פורסם הקול הקורא לפסטיבל הצילום הבינלאומי 2022 בנושא "פעולה – ACTION"!

אמניות ואמנים מתחומים שונים ובכל שלבי הקריירה מוזמנות.ים להציע עבודות עבור התערוכה המרכזית של פסטיבל הצילום הבינלאומי העשירי שיתקיים בנובמבר 2022. 

וועדה של מומחיות.ים בתחומי האמנות השונים תבחן את ההצעות ותבחר את המציגות.ים. ההגשות יגיעו אל הועדה האמנותית ללא פרטים מזהים על מנת לתת הזדמנות שווה לכל אחד ואחת, מכל מקום, גיל או השכלה. 20 אמנים ואמניות ייבחרו להציג את עבודותיהןם בתערוכת הנושא המרכזית של הפסטיבל וכמו כן, יוצגו בפסטיבלים נוספים ברחבי העולם.

הפסטיבל הקרוב יתמקד בפרשנויות מגוונות למושג "פעולה" המתייחסות לפעולות מכל הסוגים – החל בפעולה חברתית ופעולה אקטיבית, דרך הנעה לפעולה, שיתופי פעולה וזירות פעולה וכלה בפעולה אומנותיות או פעולה במרחב. ייבחנו פעולות אנושית שיכולות לייצר שיח, או פעולה של אדם בודד שמשפיעה על הכלל. 

דד-ליין להגשה 24.3.2022. לפרטים נוספים והרשמה 

Exit mobile version