Site icon ARToday

המרכז לאמנות דיגיטלית הוציא קול קורא לפרס ע"ש אורי קצנשטיין לשנת 2021

בחודש אוגוסט 2018 נפטר במפתיע האמן אורי קצנשטיין. כעת, בשנת 2021 נחנך פרס חדש לאמנות רב-תחומית ע"ש קצנשטיין אשר עבודותו התאפיינה בחיבורים יחודיים בין פרפורמנס, סאונד, וידאו ופיסול. פרס זה יוענק אחת לשנה לאמן/אמנית/קבוצת אמנות נבחרת. מחזור זה מזמין הצעות עבור פיתוח ומימוש עבודה חדשה אשר תוצג בבכורה במהלך 2022-23.

הפרס יעמוד על סך 70 אלף ש"ח, ויינתן להצעה אשר תבלוט בחדשנות וייחודיות פורצת גבולות. ההצעה יכולה להיות מכוונת למימוש בחלל מוגדר (מוזיאון, גלריה, במה) או חלל אלטרנטיבי (מרחב ציבורי, חלל זמני, מסך הטלוויזיה) ובמדיום אחד או יותר (פרפורמנס, סאונד, וידאו, פיסול).

הצעות שיקבלו עדיפות יתאפיינו במרבית התכונות הבאות:


ההגשה תכלול את הפריטים באים מרוכזים בקובץ PDF יחיד שלא יעלה בגודלו על 10MB: 

1. עמוד שער הכולל את שם המועמד, כותרת ההצעה, צוות מלווה אם קיים

2. פירוט הצעה לפרויקט – עד 500 מילה

3. דימויים/וידאו/סקיצות לעבודה (עבור וידאו יש להפנות לאתר חיצוני)

4. תקציב מפורט כולל הכנסות נוספות (אם קיימות) והוצאות מלאות

5. צרכי הפקה הכוללים ציוד נדרש, אנשי מקצוע

6. תוכנית ולוחות זמנים מתוכננים למימוש

7. פרטים על החלל המתוכנן לעבודה או תיאור סוג החלל הנדרש

8. קורות חיים + תיק עבודות 

יש להגיש הצעות במייל בלבד: kesefprize@gmail.com  עד ל- 30/11/21

כללים לפרס:

ההצעה תבחר ע"י ועדת הפרס המקצועית. הפרס הוקם בתמיכתם הנדיבה של משפחת דנציגר ורבקה סאקר, מנוהל ע"י המרכז לאמנות דיגיטלית – חולון ומופעל בסיוע משפחת קצנשטיין וחברים.

Exit mobile version