Site icon ARToday

הוארך מועד ההגשה לפרס אינדי לצילום לשנת 2022

פרס אינדי לאמן.ית בתחום הצילום והוידאו הוענק בפעם הראשונה בשנת 2020 במסגרת חגיגות העשור לגלריה. כעת ניתן להגיש לקול קורא לקראת הפרס שיוענק בשנת 2022 בפעם השנייה. לכבוד שנת תשפ”ב הוארך המועד האחרון להגשה לפרס ליום שבת ה-11.9.21 בחצות. 

עבודה מתוך תערוכת היחיד של עינת אמיר, זוכת פרס אינדי לצילום לשנת 2020

תערוכת פרס לאמן.ית העוסק.ת בתחום הצילום והווידאו:

1. מוזמנים.ות להגיש מועמדות:
1.1 אמן.ית עם עשייה אמנותית מוכחת של לפחות שלוש שנים (שאינה לימודים אקדמיים).
1.2 אמן.ית העוסק.ת במדיום הצילום והוידאו כחלק מרכזי בפרקטיקה האמנותית שלו.ה.
1.3 אמנים.יות החיים.יות ויוצרים.ות בישראל.
1.4 תערוכת הפרס תוקדש לפרויקט חדש שעדיין לא הוצג בארץ.

2. הפרס:
2.1 תערוכת יחיד בגלריה אינדי במהלך שנת 2022 למשך כחודש ימים.
2.2 תקציב של 10,000 ₪ (כולל מע”מ) למימון הדפסות ומסגור תרומת “רע בית מלאכה לצילום”.
2.3 מענק ע”ס 3,000 ₪ עבור האמן.ית הזוכה, תרומת מארק לאוטרשטיין.
**שתי עבודות מתוך התערוכה ייתרמו, האחת לאוסף “רע בית מלאכה לצילום” והשנייה לתורם המענק.

3. תהליך הגשת המועמדות:
3.1 קורות חיים מתומצתים (עד שני עמודים) עם פרטי התקשרות.
3.2 תיק עבודות הכולל עד 15 דימויים/לינקים לעבודות וידאו מחמש השנים האחרונות.
3.3 הצעה לתערוכה (עד 300 מילה), ניתן לשלב סקיצות/הדמיות. אפשרי שההצעה תתייחס לחלל/מיקום הגלריה.
את המועמדות יש להגיש בקובץ אחד בפורמט PDF, במשקל של עד 15 מ”ב בדוא”ל הבא:
galleryindieaward@gmail.com

4. ועדת הפרס:
4.1 ועדת הפרס תכלול נציגים.ות מתוך חברי הגלריה ונציגים.ות חיצוניים.יות מתחום הצילום והאמנות.

מראה הצבה מתוך תערוכת היחיד של עינת אמיר, זוכת פרס אינדי לצילום לשנת 2020

דימוי ראשי: עינת אמיר ספר אמנית. צילום: יעקב ישראל

Exit mobile version