Site icon ARToday

אתי גדיש דה לנגה משיטה את מטעניה בים וביבשה

‘מטענים’

אתי גדיש דה לנגה

סלון לאמנות

אוצר: ירי דה לנגה

פתיחה ב- 16/4/21 ונעילה ב- 8/5/21

אתי גדיש דה לנגה בונה את פסלי הסירות שלה מחומרים שהיא מוצאת על שפת הים. ברזלים חלודים, חתיכות עצים, שאריות של ספינות טרופות שנפלטו אל היבשה, התמגנטו אחד אל השני והתגבשו חזרה לצורתם הסירתית. גם הסירות של גדיש דה לנגה, כמו כל סירה, מבקשות לקחת על עצמן מטענים; מטעני ילדות, מטענים אנרגטיים, מטענים רגשיים ומטענים של העתיד.

אתי גדיש דה לנגה, פרט, מחשבות, 2021, עץ, חוטי ברזל חלודים. צילום: אתי גדיש דה לנגה

בתערוכה מוצגים ארבעה פסלי סירות המוצבים על עמודי ברזל דקיקים שבקצותיהם גלגלים, שהופכים אותן ליצורים אמפיביים המסוגלים לחיות ולמלא את תפקידם גם בים וגם ביבשה. כמו בקבוק עם מכתב שנשלח אל הלא נודע, כך גם מצפינה האמנית מסר לצופה בכל אחת מהסירות המוצגות בתערוכה.

אתי גדיש דה לנגה, יער 2021, עץ, גומי, ברזלים חלודים, עלי זהב. צילום: אתי גדיש דה לנגה

סירות הן מוטיב חוזר בעבודתה של האמנית, באמצעותן היא שואלת שאלות על זמניות, ארעיות ומעברים. היא בונה ומטעינה את סירות המשא/מסע שלה במטענים סימבוליים ופרקטיים בו זמנית. הסירות שלה נושאות, מכילות ומאפשרות תנועה של רוח וחומר, ידע, רגש וסחורה אבסטרקטיים, כשהן נושאות את שלל מטעני החיים הפרטיים של האמנית. דה לנגה עצמה דוחפת ומגלגלת את המטענים שלה הלאה אל האינסוף ומשיבה את השברים שנפלטו אל החוף, כשהם טעונים וחתומים בחותם עולמה.

Exit mobile version