Site icon ARToday

אסתר בק וטובה סדן חושפות את סודות בטן האדמה בציור ובפיסול

LIFE LINE

אסתר בק, טובה סדן

אוצר: יונתן אולמן

גלריה BY.5

בקרבת ביתה של אסתר בק קיים מקום בו מתרחשות תנועות טקטוניות הדרגתיות ומלאות עוצמה. השסעים שנוצרים בקרקע חושפים שכבות גיאולוגיות חבויות שנגלות ומשתנות על ידי התפרצויות געשיות. פסגות האדמה והמכתשים מדגימים ממצאים גיאולוגיים שמשמשים עדות לסדרת פעולות טקסיות-מאגיות-קמאיות.

אסתר בק. צילום: אילן עמיחי

מתוך אותה אדמה צמחו גם ציורי תהליך אורגניים של טובה סדן, אחותה. בעבודותיה תנועות המכחול התפרשו, התעקמו, צמחו וצנחו. בין השכבות נראים קווי רישום לבנים ועדינים ולא ברור אילו שכבות קדמו לאחרות.
הקווים הראשונים נעשו באמצעות שעוות נרות שדבקה במשטח ודחתה מעליה את יתר הצבעים, מה שביטל את האפשרות לכסותם.

מראה הצבה. צילום: אסתר בק

מכלול הפעולות של סדן מתווסף לצורת עצים – שחורים – מאובנים – יער. ייתכן שאלו גופים אנושיים בעלי נימים חשופים או דמויות נשים. התערוכה כולה היא הצעה להתבוננות בחוויות החיים של טובה סדן ואסתר בק וסימני הדרך שהם הותירו.

Exit mobile version