Site icon ARToday

מפעל הפיס הוציא קול קורא לחממת אמניות.ים בשיתוף מוזיאונים וגלריות. כל פרטי ההגשה בפנים

קול קורא לאמניות.ים ומעצבות.ים חממות פיס לאמנות ועיצוב
הגשת מועמדות בתאריכים 15.2.21 – 10.3.21

מועצת הפיס לתרבות בשיתוף מוזיאונים וגלריות מזמינים אמניות.ים להגיש מועמדות להשתתפות
בתכנית חממות פיס לאמנות ועיצוב. 8 החממות מציעות לאמניות.ים ומעצבות.ים מסגרת ליצירת עבודה חדשה בליווי מקצועי, מענק כספי בסך 40 אלף ₪ (כולל מע”מ) לאמנ.ית ותערוכה קבוצתית.
המענק מיועד לשכר אמנ.ית ולחומרים להפקת העבודה החדשה.

התכנית תחל לפעול במהלך אפריל 2021 (למעט הגלריה לאמנות באום אל פחם שם התכנית תחל במאי 2021)

אמניות.ים יכולות.ים להגיש מועמדות לעד 2 חממות ולהשתתף בחממה אחת בלבד. (אמניות.ים שיגישו מועמדות ויתקבלו לשתי חממות ידרשו לבחור חממה אחת) . לפרטים נוספים והגשת מועמדות יש ללחוץ על שם החממה. חממות פיס לאמנות ועצוב יתקיימו במוזיאונים ובגלריות בנושאים שגובשו ע”י גופי התרבות:

 1. מוזיאון פתח תקוה לאמנות
  בחממה ישתתפו 5 אמנים והיא תעסוק ביחסי הגומלין של האדם עם הטבע, החי והסביבה, בשיתוף עם גן החי ומוזיאון הפוחלצים במתחם. אוצרת מלווה: אירנה גורדון, אוצרת ראשית מוזיאון פתח תקוה לאמנות. החממה תימשך 7 חודשים.
 2. גלריה אינדי לצילום
  בחממה ישתתפו 6 אמנים והיא תעסוק בהרחבת השיח סביב צילום עכשווי, תוך בחינת מגוון הגישות והתימות בשדה המקומי. אוצרת מלווה: אילנית קונופני. החממה תימשך 12 חודשים.
 3. מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
  בחממה ישתתפו 6 אמנים והיא תעסוק בקשר שבין מדע ליצירה, בין דמיון למציאות דרך התיאוריה המדעית של ריבוי יקומים ומציאות חילופית. אוצרת מלווה: סאלי הפטל נוה. החממה תימשך 6 חודשים .
 4. משכן לאמנות, עין חרוד בחממה ישתתפו 5 אמנים והיא תעסוק בהיבטים, פרשנויות ומבטים הקשורים ב”תולדות האמנות הישראלית”. אוצרים מלווים: יניב שפירא ואלעד ירון. החממה תימשך 8 חודשים.
 5. הגלריה לאמנות אום אל פחם
  בחממה ישתתפו 5 אומניות מהחברה הערבית והיא תעסוק בפיתוח תהליכי עבודה מקצועיים- אישיים לצד פיתוח משותף של תערוכה קבוצתית מתוך מפגש ושיח בין האמנים המשתתפים. אוצרות מלוות: נוגה דוידסון וליאן אסייד. החממה תימשך 8 חודשים.
 6. מוזיאון בת-ים לאמנות
  בחממה ישתתפו 5 אמנים. החממה תתמקד בעבודת הסטודיו ובפיתוח אישי של האמנים. בבסיס תהליך העבודה יעמדו שכלול פרקטיקות הסטודיו ולמידה הדדית, בנוסף לפרויקט משותף שנע על הציר שבין האינדיווידואלי לקבוצתי. אוצרים מלווים: אברהם קריצמן והילה כהן-שניידרמן וטל יחס. החממה תימשך 12 חודשים.
 7. מוזיאון העיצוב חולון
  בחממה ישתתפו 5 מעצבים בנושא עבודות עיצוב העוסקות במזון ונעות על הציר שנמתח בין ההכרחי והסימבולי, בין העודף והחסר ובין התרבותי והפראי. אוצרת מלווה: מיה דבש. החממה תימשך 9 חודשים .
 8. המרכז לאמנות עכשווית בערד
  בחממה ישתתפו 5 אמנים והיא תעסוק בנושאים העולים מהמרחב המקומי – ביולוגיים, גיאולוגיים, חברתיים, דמוגרפיים, בדגש על מחקר בינתחומי ועל שילוב פעילות קהילתית. תתקיים במסגרתה העשרת אמנים בשיתוף חוקרי מו”פ ים המלח ואוניברסיטת בן גוריון. החממה תציע לאמנים מקום לינה בערד (רזידנסי) למשך חודשיים לפחות. אוצרת מלווה: לאה אביר. החממה תימשך 12 חודשים.

הגשת המועמדות עד לתאריך 10.3.21 כו’ באדר תשפ”א. בהצלחה

Exit mobile version