Site icon ARToday

ארכיאולוגים שחושבים כמו אמניות ואמנים שחושבים כמו ארכיאולוגיות. ב- 16.10 יתקיים כנס חינמי “חפצים תחת חקירה”

חפצים תחת חקירה. בוקר של הרצאות מקוונות בעקבות התערוכה “XYZT:  חומרי חקירה”

יום שישי, 16.10.20, 10:00 – 13:00

הכנס יועבר ללא עלות בזום ויש להירשם מראש בקישור

בית בנימיני המרכז לקרמיקה עכשווית בשיתוף עם המעבדה לארכיאולוגיה חישובית במכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

טכנולוגיות חדישות מאפשרות לקרוא מחדש חפצים היסטוריים, שרידים של תרבות חומרית מן העבר, ולהעניק צוהר להבנת האנשים שיצרו את החפץ וללימוד תרבותם. במקביל, אותן טכנולוגיות עכשוויות משמשות ליצירת חפצים חדשים, המעוררים לא פחות שאלות על התרבות החומרית העכשווית ועל אופן קריאת המציאות.

במהלך יום העיון ייפגשו ארכיאולוגיות.ים עם מעצבות.ים ואמניות.ים על מנת להתבונן יחד בעבר ובהווה דרך חפצים ולדון בשאלות העולות מהם ומעצם המפגש בין הדיסציפלינות השונות. זהו מפגש בין ארכיאולוגיות.ים שחושבות.ים כמו אמניות.ים ואמניות.ים שחושבות.ים כמו ארכיאולוגיות.ים ועל האפשרויות הגלומות במפגש ביניהם.

שרן אלרן. רישומי הכנה

סדר יום

10:00 ברכות. מרסל קליין, מנהלת בית בנימיני

10:05 מחשבות על אמנות וארכיאולוגיה עכשווית. פרופ’ ליאור גרוסמן, ראשת המעבדה לארכיאולוגיה חישובית במכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים 

10:15 מבוא לתערוכה  XYZT: חומרי חקירה. קרן נבנהויז, אוצרת התערוכה, המעבדה לארכיאולוגיה חישובית במכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים 

10:25 ממצאים טכנולוגיים בשפה קרמית. שלומית באומן, אוצרת התערוכה ואוצרת ראשית – גלריה בית בנימיני, מרצה בכירה במחלקה לעיצוב תעשייתי, HIT-מכון טכנולוגי חולון

10:45 בין מז”פ לארכיאולוגיה: זיהוי טביעת אצבע אישית ותרבותית. אורטל הרוש, המעבדה לארכיאולוגיה חישובית במכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים 

11:00 העתיד הוא העבר: פוסט-אנושיות וארכיאולוגיה. ד”ר כרמל ווייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

11:30 הפסקה

ליאור גרוסמן. מאחורי המסכה1

11:40 מצב הצבירה החמישי. מאיה בן דוד, מעצבת מוצר, מרצה בבצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים

12:00 קריאה וכתיבה של הסובב אותנו. דב גנשרוא, מעצב מוצר, מרצה בכיר במחלקה לעיצוב תעשייתי, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

12:10 חור בעלילה – איך אנליזה בתלת מימד שופכת אור על אבנים מחוררות בנות 12 אלף שנים. טליה ישוב, המעבדה לארכיאולוגיה חישובית במכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 12:20 פני השטח- המימד הרביעי של פיסול דיגיטלי. שרן אלרן, מעצב, אמן, קדר דיגיטלי ומדען מחשב, המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה העברית, מרצה במחלקה לקרמיקה וזכוכית, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

12:30  Atlas of Lost Finds. Claire Warnier, Designer, Unfold Design Studio

12:45 קדרות ומחשוב – הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו?. פרופ’ עוזי סמילנסקי, פרופסור (אמריטוס) לפיסיקה תיאורטית, מכון ויצמן למדע, רחובות

דב גנשרוא. Beast of the Anthropocene2
מאיה בן דוד. נימפאה X

Exit mobile version