Site icon ARToday

אורה ראובן התגוררה בבית שתפס אביה אחרי שיפו נכבשה. בתערוכה חדשה היא עוסקת באופני ייצוג, מהותו, וערכיו של הבית. “הבית של”. פתיחה ביום חמישי 3.9.20 בשעה 20:00

‘הבית של’

אורה ראובן

ליווי אוצרותי: עדיה פורת

ג’אפה רזידנסי, בית הבאר תל אביב

פתיחה ביום חמישי 3.9.20 בשעה 20:00

טקסט תערוכה: אסד עזי

בתערוכת יחיד חדשה המסכמת תכנית רזידנסי בבית הבאר תל אביב, שואלת אורה ראובן שאלות לגבי אופני ייצוג מהותו של הבית, ערכיו, תפקידו ועתידו.

הבית, נמרוד ואת. טכניקה מעורבת. צילום: אורה ראובן

אביה של ראובן, ניצול שואה שאיבד את ביתו ומשפחתו, שירת במטכ”ל בתל אביב, וכשיפו נכבשה והמוני תושביה הערבים גורשו/ברחו – נכנס ליפו ותפס בית לגור בו. מהר מאד תפסו עוד יהודים את הבתים הריקים, וכך יפו נעשתה עיר יהודית, בתחילתה מיושבת באשכנזים, ובהמשך ביהודי בולגריה ומכבי יפו. הבולגרים עזבו לאחר זמן קצר, ובמקומם הגיעו מפוני מעברות יוצאי ארצות המזרח. הערבים המעטים שנותרו ביפו ב 1948, נותרו מסוגרים בשכונת עג’מי בה צמחו פרחו ורבו, ויחד עם ערביי הארץ שבו למלא את יפו.

ראובן חיה ביפו עד שעזבה את ביתה ב 1970. ב-1980 עזבו גם הוריה את הבית ביפו ועקרו לבת ים.

ציור על אייפד מטופל בתוכנת מציאות מדומה. צילום: אורה ראובן

בתערוכה עצמה בוחנת ראובן את מושג הבית על היבטיו השונים: הבית כמשכנה של הנפש, כמעטפת לגוף, כמולדת ואפילו כתרבות וכדרך חיים. ראובן בוחנת את גופה כביתה, את בית ילדותה ביפו ואת ביתה הערכי התרבותי תל אביב. היא משתמשת במדיומים של צילום ורישום, ובונה עולם שאין לו קיום אלא בנבכי תודעתה ובין ריבועי הפיקסלים. כך היא יוצרת בדיות שבחלקן מסתמכות על המציאות – אם זהו ביתה ביפו, ואם אלה הן חצרות התרבות החילונית בתל אביב. לעתים היא פולשת לביתה ביפו ומטביעה דימויים מציורים מוכרים שלה על קירותיו החיצוניים, ובפעמים אחרות היא מעתיקה את המסגד שלצד בית ספר וויצמן שבו למדה בילדותה, ומציעה את מקומו בכיכרותיה החילוניים והדמוקרטִיים של צפון תל אביב המערבית.

מסגד בכיכר רבין-s. טכניקה דיגיטלית. צילום: אורה ראובן

בית באר\ הבייארה של מוראד

האתר הוקם באמצע המאה ה-19, בידי יעקוב סרפיון מוראד ((Serapion Murad)  בן למשפחה ארמנית מיוחסת. בית הבאר במתחם כונה בשם ‘בייארת הגולגלות’ (בייארת אל-רוס) מאחר ובמקום נמצאו שרידי גולגולת מטבח נפוליאון בתושבי יפו בשנת 1799. לאחר מותו של סרפיון עבר המתחם לידי אחיו סמיון ששימש כסגן הקונסול הפרוסי והגרמני ביפו.

מתחם הגן של משפחת מוראד הפסיק לשמש את המשפחה בשנת 1932 ובמהלך המאה ה-20 נרכש חלק מהאתר על-ידי משפחת חג’ג’ (Hajaj) מיפו, שהמשיכה לשכלל את מערכת המים והמבנים באתר לטובת פרדסי התפוזים הרבים שהיו בתחומו הדרומי.

האתר תפקד כבית באר (בייארה) וכלל מספר מבנים מן התקופה העות’מאנית ועד לתקופת המנדט הבריטי בהם שתי בארות מים, בית אריזה, מבני משק ומבני מגורים. כיום משמש בית הבאר כמרכז תרבות של עיריית תל אביב המארחת את “ג’אפה רזידנסי”.

Exit mobile version