Site icon ARToday

הסירות של אתי גדיש דה לנגה מסתבכות בקורי החיים במקום להפליג אל האופק. בימים אלו היא מציגה תערוכת יחיד בגלריה לאמנות גן שמואל

”יש דובים בחוף”

אתי גדיש דה לנגה

גלריה לאמנות גן שמואל

טקסט ואוצרות: אורית קוליקובסקי

אתי גדיש דה לנגה גרה ליד הים ב”כפר הים” שבגבעת אולגה. בתערוכה הנוכחית היא מציגה סדרה של סירות שמפוסלות בעץ ומתכת ותחתיתן צבועה באדום.

הסירה משמשת כחפץ מעבר ממקום למקום, ובאופן מטאפורי כחפץ מעבר מתקופה לתקופה, מזמן אחד לזמן אחר.

מורה נבוכים וריסים

בתחילת החיים כולנו יוצאים למסע בסירה שמפליגה אל הלא נודע . מסע שמקפל בתוכו תקוות של ילדים וחלומות לעתיד. לעומת זאת במיצב המרכזי של התערוכה, אוסף הסירות של גדיש דה לנדה נראה כלכוד בתוך רשת חוטים ומרמז על ההתמודדויות שמצפות בהמשך הדרך.

הסירה מסמלת מסע חיצוני, אך לגדיש דה לנגה היא מסמלת מסע פנימי של תהליך רגשי/קיומי ומסע שמתחוללים בו כל הזמן שינויים- ויש דובים בחוף שנתקלים בהם כל הזמן.

נחישות

לינק לסיור וידאו של התערוכה:

Exit mobile version