Site icon ARToday

שוב אני לבד? שני אמנים צעירים הקימו אתר שבו אמנים ואמניות מתחלפים יוצרים ברוח התקופה

BIDUD

בידוד ( BIDUD ) הינו רזידנסי (שהות אמן.ית) אינטרנטי ואקספרימנטלי אותו הגו צמד האמנים תמיר ארליך ונוי חיימוביץ׳ BIDUD מבקש להציע תגובה רחבה וייחודית לתקופה זו ובכל יום מציג פרויקט של יוצר.ת אחר.ת.

ניר הראל

מטרת הרזידנסי והאתר של בידוד היא לייצר מרחב אלטרנטיבי ובלתי מתווך עבור יוצרים.ות לשתף את מחשבותיהם.ן ויצירותיהם.ן בתקופה שבה מוסדות אמנות סגורים ואזרחים מוחזקים תחת בידוד והסגר.

פורמט הרזדנסי הוא גמיש על מנת לאפשר למשתתפים.ות חופש פעולה בתוך המציאות המגבילה. בעוד שחלק מן האמנים.ות מגיבים.ות באופן ישיר להגבלות החדשות ו/או לפורמט הדיגיטלי, אחרים.ות מתייחסים.ות מחדש לעבודות קודמות ומהרהרים.ות על הפרקטיקה שלהם.ן תחת התנאים המשתנים, על כן תוצאות ותוצרי השהות שונים ומגוונים.

תוכלו להתרשם ואף להגיש הצעות לרזידנסי באתר של BIDUD

טליה ישראלי
Exit mobile version