Site icon ARToday

דביר שקד פותח תערוכה ראשונה כאוצר הגלריה “כורש 14” בירושלים. אמנים ותיקים וצעירים יציגו בה “אובייקטים אסתטיים חסרי שימוש ובעלי חזות תכליתית”. פתיחה בשבת ה 22.2 בשעה 20:00

Best Interest

אוצרות: דביר שקד

פתיחה ב 22.2.2020 בגלריה כורש 14 ירושלים

בהשתתפות: נטלי אילון, יאיר ברק, דוד דובשני, תמר הירשפלד, כרם נאטור, נדיה עדינה רוז, איה צייגר 

כרם נאטור, Time Travel, 2015, רישום דיגיטלי, 50×50 סמ, באדיבות האמן וגלריה רוזנפלד

התערוכה Best Interest נולדה מתוך כתביו של הפילוסוף והאסתטיקן עמנואל קאנט, ובפרט שני מושגים מתוך ספרו “ביקורת כוח השיפוט”, אותם הוא קושר להגדרת האובייקט האסתטי – “ללא חפץ עניין” ו-“תכליתיות ללא תכלית”. שני המושגים נוגעים בקשר שבין שימושיות או חזות תכלית לבין אמנות והחוויה האסתטית. שני המושגים יחדיו מגדירים את האובייקט האסתטי ככזה שאין לנו כל שימוש בו, אך הוא מציג חזות תכליתית.

נטלי אילון, אצבע מברשת, 2019, קרמיקה, פליז ושיער סוס, 8x2x2 סמ

היצירות בתערוכה מתייחסות לשימושיות ולחזות התכליתית כנקודת מוצא ליצירה האמנותית; חלק מהיצירות מקורם בחפצים שימושיים יומיומיים שעברו טרנספורמציה או שעתוק, עד כי אינם שמישים עוד. אחרות מדמות ריטואלים טקסיים ריקים ממשמעות, שאין להם שום מטרה פרקטית, או מתארות את הנושא דרך התייחסות לטקסטים קאנוניים הקשורים לאמנות ושימושיות.

התערוכה הינה התערוכה הראשונה של דביר שקד בתפקידו החדש כאוצר הגלריה.

התערוכה תעמוד עד ה-19.3.2020

Exit mobile version