Site icon ARToday

נעמה רונה הצטרפה לגלריה השיתופית “אינדי” בתל אביב ומציגה תערוכת יחיד ראשונה כחברת הגלריה. “מסנוורת מנוסטלגיה”. פתיחה בחמישי 9.1 בשעה 20:00

נעמה רונה ״מסונוורת מנוסטלגיה״

גלריה אינדי

התערוכה “מסונוורת מנוסטלגיה” הינה תערוכת היחיד הראשונה של נעמה רונה כחברת גלריה אינדי. רונה, עוסקת בשנים האחרונות בנושאים פנים אמנותיים לצד התייחסות לאישי ואוטוביוגרפי

שדרך תהליך העבודה הופך לקולקטיבי תרבותי.

בעבודותיה החדשות רונה מוסיפה לבדוק את מושג ההצלחה והכישלון, הפעם מנקודת מבט חדשה. העבודות מאפשרות הצצה לעולמה הפנימי, דרכן מסתכלת בחיבה ובהומור, על פנטזיות הנערה שהייתה. היא נשענת על הכוח האסוציאטיבי של המוסיקה כמחולל ומנער מחשבות ומוליד דימויים ונקודות מבט חדשות.

רונה, מנכסת לעבודותיה אלמנטים מתוך ספריית התקליטים שלה ומכניסה את עצמה לעבודות דרך ציטוטים ודמויות אשר היוו מושא הערצה ופס קול לשנות התבגרותה. המוסיקה והאמנות הם תחומים החורגים במקצת מעיסוקי היום יום, בעזרתם נוצרת האדרה של הבנאליות. בתוך הדיאלוג בינה ובין הנערה המפנטזת נוצר מרחב יצירתי חדש של מימוש עצמי אליו נכנסת שגרת החיים.

9.1.20-8.2.20

Exit mobile version