Site icon ARToday

ברמת השרון תיפתח גלריה חדשה לאמנות ותציג תערוכה העוסקת בנוף הישראלי הירוק שהולך ואוזל

הכפר הירוק

אוצרות: רווית הררי

חלל אמנות חדש נפתח ברמת השרון עם התערוכה “הכפר הירוק”, העוסקת בשינוי ייעוד של קרקע ובכמיהה לנוף ירוק שהולך ומשתנה, הולך ואוזל, במרחב הישראלי.
חנוכת המבנה ופתיחת התערוכה: יום רביעי 27.11 בשעה 19:30.

בועז אהרונוביץ

נקודת המוצא לתערוכה זו היא העיסוק בטרנספורמציה של אדמה, של טבע ושל נוף ירוק; משינוי ייעוד של קרקע ושל הערכים הקשורים בעיבודה, ומהטמעת הטבע במערכת הצרכנות העכשווית. רמת השרון, שהחלה את ימיה כמושבה חקלאית והפכה לעיר משגשגת, שומרת עדיין על תפיסתה כמושבה קטנה. אך החקלאות, שבראשית דרכה של המושבה היתה הענף הבולט בה, נמצאת בדעיכה מתמשכת.

הילה עמרם. אבולוציה רגרסיבית 2015

כמו באזורים רבים אחרים בארץ, רבים מהשדות ומהפרדסים נעקרו לשם הקמת בתי מגורים, ונוף השדות הירוק הפך לרקע נחשק לשכונות מגורים יוקרתיות. מהפך דומה עבר “הכפר הירוק” מבית ספר חקלאי, שהוקם כחלק מהחזון הציוני-סוציאליסטי להנחלת ערכי עבודת האדמה, למוסד חינוכי יוקרתי ואליטיסטי. כיום המקום עושה שימוש נדל”ני מסחרי בחלק משטחיו, תוך שהוא שומר על צביון של ריאה ירוקה בעלת אופי חקלאי.   

העבודות בתערוכה מתייחסות כל אחת בדרכה לתהפוכות שעברה האדמה במרחב הישראלי בעשורים האחרונים, ולתמורות הערכיות הכרוכות בשינוי ייעוד הקרקע. חלק מן העבודות עוסקות בנופים ארעיים ומשתנים, מעשה ידי אדם, ומציגות טבע זמני או מעובד. אחרות מתרפקות על טבע שהיה ואיננו, ומנסחות געגוע לנוף ירוק, לקרקע בתולית ולערכים הנתפסים כקשורים בעבודת כפיים חקלאית.

גלעד אופיר. אספלט 2019

עבודות נוספות כמו מבקשות לברוא נוף כזה מחדש, תוך שהן עושות שימוש בכלים ידניים ודיגיטליים של חיקוי ושכפול. רוב העבודות מצטיינות בנראות מלוטשת ומסוגננת, ההולמת חללים מעוצבים, אך בו זמנית מתאפיינות בריבוד שכבות של חומר, צורה ומשמעות. בדומה לבאר ההיסטורית החפורה ברצפת חלל התצוגה, הן מציעות הצצה אל מעבה האדמה הקולקטיבי ואל פלח מן ההיסטוריה המקומית.

הגלריה העירונית לאמנות עכשווית. ויצמן 20. רמת השרון

Exit mobile version