Site icon ARToday

“שלום בית”. תוצג כחלק מהביאנלה של ירושלים בגלריית סטודיו משלך ,ירושלים. פתיחה ב23.10 בשעה 20:00

שליטה בחומר – פיסול כפרפורמנס, סדרה, עץ בלזה צבוע לבן, 2019. 

פעולה אמנותית שתפגיש בין האמן לצופה.

בתחילה יהיו מונחים על השולחן 12 מודלים גיאומטרים עשויים מעץ צבוע לבן – הנראים כשילוב בין ריהוט בית ומבנים חיצונים. הצופה יתבקש להנחות את האמן בבניית המודלים על המשטח על ידי הנחייה של הוראות פשוטות: מעלה, מטה, באמצע, הצידה ועוד…האמן יפעל באופן מכני על פי הנחיות. בכל מפגשים יהיו אותם מודלים, אך הצופה ישתנה. מה שיגרום בסופו של דבר שכל מרחב פיסולי יבנה באופן אחר .

בדרך כלל, האמן הוא השולט על הפעולה האמנותית, הוא מפעיל וגורם לצופה לפעול על ידה . כאן,  הרצון הוא לבחון את המצב ההפוך בו הצופה מפעיל את האמן בגבולות הקיימים. הצופה הוא חלק מהפעולה והוא מייצר אותה ומחליט את קיומה. ללא הצופה הפעולה לא יכולה להתקיים. האמן נשלט על ידי הוראותיו ללא יכולת להביע את דעתו ביצירה. 
*הפעולה תתועד בווידאו ותוקרן כחלק מהעבודה.
נעילה 28/11/2019

התערוכה תהווה חלק ממספר התערוכות בפסטיבל מנופים …http://manofim.org/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%AA/

Exit mobile version